Dry needling

Met behulp van een speciale techniek brengt de fysiotherapeut een naald in de pijnlijke spier(en) aan die daardoor snel en langdurig ontspannen. Daar er, zoals artsen wel doen, geen vloeistof in de spieren gespoten spreken we van Dry Needling.

Dry needling therapie is niet hetzelfde als acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet, die daar enige tijd blijven zitten en invloed hebben op de ’energie’ in het lichaam. Bij dry needling wordt meestal één naald gebruikt, waarmee kortdurend de spier wordt geprikkeld. Dry needling werkt op specifieke punten, de zogenaamde ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’-behandeling. Een triggerpoint is een drukpijnlijke plek in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn ‘op afstand’ veroorzaakt. Deze Triggerpoints geven binnen een bepaalde spier een specifieke pijn en uitstraling. Binnen het behandelen van onder andere hoofdpijn wordt deze techniek veel ingezet in combinatie met manueel therapie.

De behandeling is gericht op het uitschakelen van deze triggerpoints. Via het gericht aanprikken van deze punten met een naaldje wordt er een reactie opgewekt waardoor de spier(en) ontspannen. Bij langdurige klachten behandelt de fysiotherapeut vaak meerdere spieren in uw arm of been en ook de spieren langs de wervelkolom.

Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan. Dat geeft een soort ‘kramp’ gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel wat vermoeid of stijf aan, maar dat is meestal van korte duur. U krijgt van de fysiotherapeut oefeningen en gerichte adviezen mee om de verbeterde situatie bij te kunnen houden.

Deze methode is een onderdeel van een normale fysiotherapiebehandeling. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, vallen ook de kosten voor dry needling-therapie hieronder.