Fijnmotorische problemen en schrijfproblemen

Vaak worden problemen in de fijne motoriek ontdekt op de peuterspeelzaal of de basisschool. Het valt de leerkracht of begeleider op dat kinderen onvoldoende kunnen kleuren of knippen en dat zij moeite hebben met het plakken en rijgen.

Door gericht onderzoek te doen kan de kinderfysiotherapeut tot een behandeldiagnose komen. Tijdens de behandeling wordt het kind uitgelokt om de vaardigheden van de handen te trainen zodat het kind leert om te knippen, kleuren of plakken.

Bij het leren schrijven op de basisschool komt veel kijken om tot een leesbaar handschrift te komen. Belangrijk hierbij is een goede zithouding, een juiste pengreep, het juiste letterprogramma, de verbinding tussen letters en een constante lettergrootte aanhouden.

Tijdens de behandeling wordt de oefenstof op een leuke en gevarieerde manier herhaald aangeboden. Alles om de correcte vorm, grootte en richting opnieuw aan te leren. De oefenstof sluit aan bij de schrijfmethode van school zodat het kind de optimale aansluiting heeft op school.