Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen bij onze receptie op het hoofdadres: Colvenierstraat 1d, 4205 JN Gorinchem.

Klachten over Fysiotherapie De Colvenier

Wij doen er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop uw fysiotherapeut  met u is omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Informatie hierover vindt u in de folders in de wachtruimte. Indien u een klacht heeft over de behandeling of bejegening door uw fysiotherapeut, meldt u dit dan bij uw fysiotherapeut.

Wij streven naar een open en veilige manier van communiceren met u. Door samen het gesprek aan te gaan als er zaken spelen, denken wij te kunnen voorkomen dat onderwerpen escaleren. We stellen uw feedback op prijs.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of met de klachtenfunctionaris. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.

Een klacht indienen

Als een gesprek met uw fysiotherapeut of de klachtenfunctionaris niet heeft geholpen, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Er zijn drie verschillende, onafhankelijke instanties waar u met uw klacht terecht kunt.
De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het Koninklijk Nederlands genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland.

Het kan zijn dat uw klacht zo ernstig is, dat u wilt dat er maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat u herhaling wilt voorkomen en omdat u de kwaliteit van de fysiotherapie wil verbeteren. U kunt dan terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Deze commissie gaat over het gedrag van de fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het CKR.

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

U kunt specifieke informatie krijgen over de diverse mogelijkheden om met een klacht om te gaan op de consumenten site van het KNGF www.defysiotherapeut.com en de folder van het KNGF, “een klacht over uw fysiotherapeut”. Deze kunt u vinden in de wachtruimte van de praktijk.