Ja, dat kan. De fysiotherapeut is direct toegankelijk. De huisarts blijft echter wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst.

Indien u zonder verwijsbrief komt, dan zal de fysiotherapeut eerst een screening uitvoeren. Dit start met een vraaggesprek waarbij ook een aantal vragen worden gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor onderliggende problematiek. Dit kan dan voor de fysiotherapeut aanleiding zijn om u naar de huisarts te verwijzen voor verder overleg.