Indien u tot 24 uur van te voren hebt afgebeld, dan is uw afzegging ruim op tijd. Belt u te laat of helemaal niet af, dan brengen wij de kosten voor de gereserveerde tijd van de fysiotherapeut en de ruimte bij u in rekening.  Een niet nagekomen afspraak kost u € 39,35.

We hebben lang nagedacht over hoe om te gaan met een niet nagekomen afspraak. Want ook wij begrijpen heel goed dat er vaak sprake is van overmacht. U bent ziek wakker geworden, u staat in de file, u moest toch overwerken enzovoorts. We kennen de redenen. Toch hebben we besloten de kosten wel in rekening te brengen omdat de fysiotherapeut voor u op het afgesproken tijdstip klaar staat. Hij/zij wordt doorbetaald, de ruimte blijft voor u open staan; kortom: onze kosten lopen door, ook als u er niet bent.

Hoe zegt u tijdig af?

Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen maar uiterlijk 24 uur van te voren. Als u dit niet doet, dan zijn wij genoodzaakt om de voor u gereserveerde tijd en ruimte bij u persoonlijk in rekening te brengen. Bij geen gehoor of in het weekend kunt u een bericht inspreken op de voice-mail, een mail sturen naar info@fysiodecolvenier.nl of op werkdagen contact opnemen met 0183 620275.

Daarmee kunt u uw afzegging als tijdig geregistreerd beschouwen.