Fysiotherapie wordt in verreweg de meeste gevallen vergoed vanuit de Aanvullende verzekering. Hiervoor is het eigen risico niet van toepassing. Onze beroepsgroep het KNGF nuttige informatie beschikbaar gesteld.

Bij een aandoening die voorkomt op de Lijst Langdurige Fysiotherapie gaat het eigen risico wel een rol spelen. De lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Bevindingen van arts, specialist of fysiotherapeut bepalen niet of de therapie voor langdurige vergoeding in aanmerking komt.

Als de aandoening voorkomt op de “chronische lijst”, zo wordt de Lijst Langdurige Fysiotherapie ook wel genoemd, dan geldt dat de behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed worden vanuit de basisverzekering. In de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.

Fysiotherapie wordt in verreweg de meeste gevallen vergoed vanuit de Aanvullende verzekering. Hiervoor is het eigen risico niet van toepassing.

Bij een aandoening die voorkomt op de Lijst Langdurige Fysiotherapie gaat het eigen risico wel een rol spelen. De lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Bevindingen van arts, specialist of fysiotherapeut bepalen niet of de therapie voor langdurige vergoeding in aanmerking komt.

Als de aandoening voorkomt op de “chronische lijst”, zo wordt de Lijst Langdurige Fysiotherapie ook wel genoemd, dan geldt dat de behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed worden vanuit de basisverzekering. In de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.