Fysiotherapie voor kinderen

Fysiotherapie voor kinderen jonger dan 18 jaar wordt tot een maximum van 18 behandelingen  vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen geldt het eigen risico niet. Mochten er meer dan 18 behandelingen nodig zijn, dan bepaalt de door u afgesloten aanvullende verzekering de hoogte van de verdere vergoeding.

Fysiotherapie voor artrose aan heup of knie

Met artrose-klachten aan heup of knie mag u éénmaal per 12 maanden behandeld worden waarbij de vergoeding plaatsvindt vanuit de basis verzekering. Er worden maximaal 12 behandelingen vergoed. De reden waarom artrose op deze manier vergoed wordt vanuit de basisverzekering is dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat oefentherapie effectief is. Het geeft zelfs zoveel effect dat de plaatsing van een nieuwe heup of knie aanmerkelijk uitgesteld (of misschien zelfs wel afgesteld) kan worden.

Bij een vergoeding vanuit de basisverzekering geldt wel het eigen risico.

Specifieke aandoeningen zoals een operatie of een beroerte

Er bestaan specifieke indicaties; dit zijn aandoeningen die voorkomen op de zogenoemde Lijst Langdurige Fysiotherapie die WEL vergoed worden vanuit de Basisverzekering. Hiervoor bestaat helaas wel een drempel: U moet nl. zelf de eerste 20 behandelingen betalen OF ze worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering mits deze toereikend is. Na die drempel van 20 behandelingen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Als de vergoeding plaatsvindt vanuit de basisverzekering, is vanzelfsprekend het eigen risico van toepassing. Weest u hier alert op.

Fysiotherapie bij etalagebenen

Gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) wordt op verwijzing van de specialist éénmalig METEEN vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 37 behandelingen. Reden hiervoor is dat deze vorm van therapie net zo goed of zelfs beter is dan een dotterbehandeling. Ook hier geldt het eigen risico.