Standaardtarievenlijst “prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie” per 1 januari 2022 voor:
– niet-verzekerde patiënten
– niet fysiotherapie verzekerden

 Prestatiebeschrijving   Prijs
Zitting (code: 1000) € 39,35
Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbeh. (1001) € 54,40
Zitting fysioth. incl. toeslag inrichting (code: 1002 ) € 48,38
Zitting Manuele therapie (code 1200) € 53,54
Zitting Man. therapie incl. toeslag uitbeh. (code 1201) € 69,61
Zitting Man. therapie incl toeslag inrichting. (code 1202) € 63,53
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 68,63
Kinderfysiotherapie (1100) € 53,54
Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbeh. (1101) € 69,61
Kinderfysiotherapie incl. toeslag inrichting (1102) € 62,24
Niet nagekomen afspraak , mits korter dan 24 uur afgezegd € 39,35
Intake en onderzoek na screening (code 1864) € 49,56
Intake en onderzoek na verwijzing  (code 1870) € 49,56
Eenvoudige, korte rapporten € 39,95
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 77,08